L’odontologia conservadora és la branca que es dedica al tractament de les dents per tal d’evitar la seva extracció.

Engloba les obturacions quan la càries encara és petita i no arriba al nervi i les endodòncies, quan la càries ja afecta el nervi. Consisteixen a treure el teixit polpar i netejar el conducte on hi havia el nervi per tal de poder conservar i reconstruir la dent posteriorment.

Més Informació

Si desitjes demanar més informació sobre aquest tractament o demanar hora per fer-lo, fes click sobre el botó.