Informació addicional de protecció de dades

 

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Identitat: JOSE VENTURA GUIX
Adreça postal: CARRETERA PALAMÓS 84 – Celrà (17460)
Correu electrònic: clinica@dentalventura.cat
Contacte DPO: dpo.joseventura@lock4data.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A JOSE VENTURA GUIX tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis o informació que ens sol·licitin així com facilitar als interessats informació d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, així com elaborar un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada sense prendre decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades i obtingudes durant la prestació dels serveis sol·licitats mentre duri la relació comercial, es conservaran durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la sol·licitud d’informació o contractació dels serveis de JOSE VENTURA GUIX. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a altres empreses del grup JOSE VENTURA GUIX per a fins administratius interns, o en cas de ser necessari, per a l’execució del contracte de prestació del servei per la finalitat del qual l’interessat ha facilitat les seves dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a JOSE VENTURA GUIX estem tractant les dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Els usuaris també podran oposar-se al tractament de les seves dades. JOSE VENTURA GUIX deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de reclamacions.